top of page
  • Writer's pictureTommi Kanon

Aluevaalit 2022: Anni Sinkko


Brändin kasaaminen


Anni Sinkko oli ensimmäinen asiakkaamme. Aloitimme työt jo marraskuun loppupuolella hyvällä temmolla. Saimme tehtyä valmiiksi kampanja-aikataulun, poliittiset teemat, yleisen ilmeen ja some-kanavat. Nämä kuuluivat markkinointisuunnitelmaan, jonka laadimme pohtien Sinkon vahvuuksia ja ulkoisia mielikuvia.Heikkouksien ja ulkoisten riskien pohtiminen oli myös osa markkinointisuunnitelman tekoa. Ulkoisilla riskeillä voitiin analysoida alussa, kuinka paljon tarvitaan sellaista markkinointia ja mainontaa, mikä auttaa tunnettuvuuden saamisessa. Sitä kautta pystyttiin helposti myös määrittämään Sinkon kohderyhmät.


Vuoristoradan ensimmäinen alamäki


Ensimmäiset haasteet markkinoinnin tekemisessä kohdattiin Facebookin poliittisen tunnistautumisen kanssa. Se oli muuttunut merkittävästi kuntavaalien jälkeen. Aluksi Facebook ei hyväksynyt sähköpostin ja Facebook-sivujen yhteensovittamista, sillä niissä oli eri toimialue. Kanonin pää löi tyhjää, kun hän mietti mistä toimialueesta oli kyse. Vasta puolitutulta antaman vinkin jälkeen selvisi, että toimialue tarkoittaa yhtenäistä internet-osoitetta (annisinkko.com & info@annisinkko.com).

Teimme siis nettisivut ja loimme wix.com:in kautta yrityssähköpostin. Aluksi yritimme toisen yrityssähköpostin tekemistä ilman nettisivuja, mutta se osoittautui teknillisesti haastavaksi. Sen vuoksi päädyttiin tähän vaihtoehtoon:Nettisivut olivat tarkoituksellaan hyvin simppelit. Ne toimivat käytännössä sekä nettipohjaisena flyerina eli esitteenä että polkuna Facebook-mainosten tekemiseen. Näiden jälkeen saimme vihdoin poliittisen tunnistautumisen tehtyä ja aloitettua kunnolla mainosten tekemisen. Harmillisesti noin 2 viikkoa myöhässä suunniteltuun aikatauluun nähden.


Inhimillisyyttä some-kanaviin


Facebook-sivut toimivat asiapitoisena kanavana, jonne lisättiin lähinnä poliittista sisältöä. Loimme myös tapahtuman, joka oli lähinnä muistutustyökalu. Muunsimme tapahtuman ajankohtaa niin ennakkoäänestyksen kuin vaalipäivän alettua. Näin Facebook muistutti tapahtuman osallistujia ja siitä kiinnostuneita muuttuneesta ajankohdasta sekä vaalipäivien alkamisesta. Tapahtumalle ei tullut toivottua määrää osallistujia/kiinnostuneita, joten tämä työkalu jäi odotettua merkityksettömäksi.

Instagramin tarkoituksena oli aluksi korostaa inhimillisyyttä. Ensimmäisenä työnä oli arkistoida aikaisemmin tehdyt julkaisut, joita Sinkko ei halunnut muiden näkevän. Kun se oli tehty, muutimme tilin yksityistilistä julkiseksi ja yritystiliksi. Yritystilin avulla pystyimme seuraamaan kävijätietoja eli lähinnä kohderyhmän ikä- ja sukupuolijakaumaa.

Tämä vaatii vähintään 100 seuraajaa, joten kesti hetken, kun saimme tämän ominaisuuden käyttöömme.

Yritystili mahdollisti myös Facebook-mainosten integroimista Instagramiin. Vaaleanpunainen ilme näkyi joka puolella vahvistaakseen katsojan mielikuvaa yhtenäisestä kampanjasta.


linktr.ee:ssä voi ohjata kuluttajat helposti eri some-kanaviin


Vaalit, tuo villi kortti


Vaalit ovat siitä hankalat, että ne ovat yksi iso villi kortti. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei niitä voi oikein ennakoida mitenkään ja onnistunutkin kampanja saattaa tuottaa heikkoa lopputulosta. Niin monet eri tekijät vaikuttavat vaalien lopputulokseen. Varsinkin aluevaaleissa villin kortin merkitys korostui, sillä näihin vaaleihin ei kyetty valmistautumaan kovinkaan aikaisin.
Nettisivuilla ei käynyt kuin vain pieni osa tavoitetuista ihmisistä.

Sinkon kampanjasta saadut tulokset eri some-kanavista oli melko hyviä pieneen kampanjabudjettiin nähden. Ne eivät silti antaneet kuin vaivaiset 20 ääntä. Vaalit on myös mainostajalle siitä huonot, sillä ei voi jälkikäteen katsoa, mitkä asiat vaikuttivat äänten saamiseen ja mitkä eivät. Ainoastaan asuinpaikan pystyy katsomaan ja miettimään, minkälaista kohderyhmää siellä asuu.

Tarkkasilmäiset saattoivat huomata pienen yksityiskohdan, jonka suunnittelimme Facebook-kansikuvaan. Se toimi piiloviestinä ja symbolina linkittyen kampanjateemoihin.Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

  • Facebookin muuttuneisiin käytänteisiin tutustuminen etukäteen välttääkseen ylimääräistä säätöä ja aikataulumuutoksia.

  • Vain muutaman mainoksen tekemistä johtuen pienestä kampanjabudjetista, jotta yksittäiset mainokset olisivat näkyneet useammalle ihmiselle. Nyt oli seitsemän erillistä mainosta, joiden mainosbudjetti jäi kilpailuun nähden pieneksi.

  • Aggressiivisempaa julkaisujen tekemistä erityisesti Facebookissa, jotta algoritmien takia olisi tullut enemmän näkyvyyttä.

  • Tapahtuman pidempiaikaisempaa mainostamista, jotta siitä työkalusta olisi ollut hyötyä muistutuksen antamisessa.

bottom of page